Mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 07 năm 2023 của Trung tâm Y huyện Tiên Yên (Lần 1)

TB 816 moi bao gia VTYT phuc vụ KCB thang 7 lan 1_0001