Mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên