Mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 12 năm 2022 của trung tâm y tế huyện tiên yên tháng 11 năm 2022

TB 1379 moi bao gia VTYT phuc vụ cong tac KCB thang 12_0001