Mời chào giá hóa chất xét nghiệm cho trung tâm y tế huyện Tiên Yên

Thu moi bao gia Hoa chat 2024-2025.signed