Nhiều cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Nhằm thu hút và hỗ trợ đặc thù đối với nhân lực y tế làm việc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng bác sĩ, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 02 Nghị quyết về chính sách thu hút, đào tạo nhân lực y tế đó là Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cũng đưa ra nhiều chính sách, chế độ thu hút đối với bác sĩ về công tác tại Trung tâm, cụ thể:

Chế độ thu hút đối với bác sĩ hệ chính quy.

Bác sĩ thu hút về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên sau khi có quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc viên chức, được hưởng chế độ một lần từ UBND tỉnh Quảng Ninh cụ thể:

+ Bác sĩ nội trú, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 550.000.000 đồng.

+ Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm, tốt nghiệp loại giỏi: 400.000.000 đồng.

+ Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 300.000.000 đồng.

Bác sĩ khi tham gia công tác tại Trạm Y tế:

Đối với các Trạm y tế xã thuộc khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 450.000.000 đồng

+ Bác sĩ hệ đào tạo 4 năm: 250.000.000 đồng.

Các Trạm Y tế xã, thị trấn không thuộc diện trên:

+ Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 400.000.000 đồng.

+ Bác sĩ hệ đào tạo 4 năm: 200.000.000 đồng.

Chế độ thu hút, ưu đãi từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Thu hút lần đầu:

+ Hỗ trợ thêm 2 lần mức lương cơ bản/tháng x 12 tháng.

+ Lương và các khoản phụ cấp hàng tháng chi trả đúng theo quy định của Nhà nước.

+ Chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng theo thu nhập tăng thêm của Trung tâm. Trung bình khoảng 3.000.000đ/tháng đối với bác sĩ bậc 1 (Bác sĩ chi thu nhập tăng thêm theo 7 bậc).

+ Thu xếp chỗ ở dành riêng cho chuyên gia, cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài, bác sỹ chính quy về công tác.

+ Chế độ đào tạo: Đào tạo cầm tay chỉ việc tại các Bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Bạch Mai; Việt Đức; Từ Dũ; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… hoặc đào tạo chuyên khoa sơ bộ ngay sau khi ký hợp đồng và theo nhu cầu đào tạo của Trung tâm và đề xuất của cá nhân.

Số lượng và vị trí tuyển dụng năm 2024:

+ 02 Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp

+ 01 Bác sĩ Khoa xét nghiệm

+ 02 Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh

+ 01 Bác sĩ Mắt

+ 01 Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ 01 bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp

+ 02 Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế.

Các vị trí nếu được tuyển dụng sẽ thuộc biên chế chính thức của đơn vị.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên kính mong các trường Đại học Y-Dược trên toàn quốc quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin tới các sinh viên của nhà trường. Đồng thời Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm của các sinh viên, học viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên xin trân trọng thông báo!