Video, Audio Category Archives: Video

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà 09/10/2021 14:31 (GMT+7) Trong video “Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” tại nhà, chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả. Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước: Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu Bước 2: Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu Bước 3: Tách chiết mẫu Bước 4: Đọc kết quả Bước 5: Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng

Xem thêm