Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bo mạch xử lý tín hiệu cho Bộ xử lý tín hiệu máy nội soi tiêu hóa. Cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Mua bo mạch xử lý tín hiệu cho Bộ xử lý tín hiệu máy nội soi tiêu hóa
  2. Tổng giá trị dự toán: 275.000.000 (VNĐ)
  3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp
  4. Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  5. Quy mô: Mua 01 mặt hàng hóa
  6. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, phố Lý Thường Kiệt – Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Bấm xem chi tiết tại đây: 

QD 644Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu