Sinh hoạt Chính trị kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh hoạt Chính trị kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
????????Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024). Ngày 22/5/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”. Đồng chí Bùi Văn Thế, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm trực tiếp truyền đạt nội dung sinh hoạt.
????????Dự buổi sinh hoạt chính trị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Trưởng, phó khoa, phòng, Trạm y tế xã, thị trấn và toàn thể đảng viên trong toàn đoàn Đảng bộ.
⚡️⚡️Buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” được đồng chí Bùi Văn Thế – Bí thư đảng uỷ truyền đạt với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh. Rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên trong tình hình mới.
????????Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân.
❤️❤️Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tự lực, tự cường, tự học tập, tu dưỡng suốt đời, vừa làm việc vừa học tập, vừa làm giàu trí tuệ vừa tu dưỡng phẩm chất, nhân cách trong nhiều điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, thực tế cuộc sống và hoạt động cách mạng khác nhau. Do đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị cần phải lấy việc tự học tập, tự đào tạo, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân thường xuyên, liên tục trong cuộc sống, công việc. Bên cạnh đó các khoa, phòng, trạm y tế cần duy trì công tác kiểm tra, giám sát, không chỉ để phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc, hạn chế mà còn phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, lan toả tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong toàn đơn vị.
????????Tiếp đó toàn thể Đảng viên cùng xem phim tư liệu về Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
????????Sinh hoạt chính trị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị tưởng nhớ về Bác, thêm thấm nhuần lời dạy của Bác với ngành y: “Lương y như từ mẫu”, nêu cao tính gương mẫu, phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.