Tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng sản phẩm Trứng gà ăn liền DEVI

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ THÔNG BÁO

1. Tạm dừng việc bán, lưu thông hàng hóa là lô sản phẩm Trứng Gà ăn liền
DEVI túi 10 quả (NSX: 14/11/22, HSD: 14/05/23) của:
Tên tổ chức tự công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH
Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công, địa chỉ: Cụm CN xã Lạc Vệ, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tên cơ sở được kiểm tra: Trung tâm thương mại DABACO Quế Võ thuộc
Công ty TNHH dịch vụ Thương mại Bắc Ninh, địa chỉ: Lô HH04, khu đô thị mới,
xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

2. Lý do tạm dừng lưu thông: Không đạt chỉ tiêu về hàm lượng đồng:
Lô sản phẩm Trứng Gà ăn liền DEVI túi 10 quả (NSX: 14/11/22, HSD:
14/05/23) không đạt chỉ tiêu: hàm lượng đồng (công bố: 0,15 mg/kg, kết quả kiểm
nghiệm: 0,48 mg/kg), căn cứ Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 1320/PKN-VKNQG
ngày 17/01/2023 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Mọi thông tin chi tiết, bấm xem công văn dưới đây:

Bấm vào đây để xem Công văn Cục An toàn thực phẩm – CV 124 Cục ATTP

Bấm vào đây để xem Công văn Chi cụ ATTP Quảng Ninh – KT GS SP tam dung LT theo CV 124