Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Để cập nhật, bổ sung kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức, lao động trong quá trình công tác. Hôm nay, ngày 07/11/2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho trên 100 học viên là trưởng, phó các khoa, phòng, cán bộ nhân viên và các thành viên mạng lưới an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị.


Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Triệu Văn Phượng Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Thanh tra viên, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh phổ biến các nội dung về:
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở; Nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình công tác; đánh giá nguy cơ trong quá trình công tác; Các quy định liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên…


Nhờ phương pháp dạy và học tích cực lồng ghép giữa thuyết trình, trao đổi, thảo luận, các học viên được cập nhật nhiều kiến thức mới trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Cuối buổi tập huấn 100% các học viên đã hoàn thành tốt bài kiểm tra test đầu ra. Qua đó, các học viên đã trang bị được nhiều kiến thức trong công tác phòng tránh tai nạn rủi ro; quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong giải quyết các trường hợp tai nạn nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình công tác tại đơn vị.