Tập huấn hướng dẫn, xây dựng, theo dõi, đo lường, đánh giá các chỉ số chất lượng tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Trong 2 ngày 20, 21/6/2023 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức tập huấn hướng dẫn, xây dựng, theo dõi, đo lường, đánh giá các chỉ số chất lượng tại Trung tâm cho 40 học viên gồm các thành viên tổ quản lý chất lượng, mạng lưới quản lý chất lượng, bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý theo nhu cầu từng khoa phòng trong đơn vị. Tham dự khai mạc buổi tập huấn có Thạc sĩ Phạm Văn Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Thạc sĩ Phạm Văn Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên đã được Cử nhân Phạm Hồng Nhung- Chuyên trách tổ quản lý chất lượng trình bày tổng quát chỉ số đo lường trong bệnh viện. Đồng thời trình bày các nội dung hướng dẫn học viên hiểu được nội dung, sự cần thiết của các chỉ số, cấu trúc của một chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện về các lĩnh vực áp dụng…Đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm nhằm hướng dẫn lựa chọn chỉ số thiết yếu, hướng dẫn các bước xây dựng chỉ số, lựa chọn các chỉ số thực hành để các học viên nắm rõ và áp dụng vào thực tế.

Cử nhân Phạm Hồng Nhung- Chuyên trách tổ quản lý chất lượng trình bày nội dung tập huấn

Qua buổi tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn về bộ tiêu chí đo lường đánh giá chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, xác định các vấn đề chính, kiểm soát biến động chất lượng trong chăm sóc và điều trị, đưa ra giải pháp để ngăn chặn và phòng ngừa để tránh các sai lỗi có thể xảy ra trong tương lai, các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng điều trị, tiết kiệm, tránh lãng phí, tất cả vì mục tiêu chung hướng đến bệnh nhân, đáp ứng được nhu cầu, sự hài lòng của người bệnh.

Hình ảnh các nhóm thực hành

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên