TẬP HUẤN NÂMG CAO KIẾN THỨC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành tiêm chủng cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý tiêm chủng Quốc gia cho cán bộ làm công tác tiêm chủng. Ngày 17/8/2017 vừa  qua. Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức lớp tập huấn tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Tham gia và chỉ đạo có Bác sỹ Trần Thị Lương khoa kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và vắc xin Trung tâm T tế Dự phòng Tỉnh.

Đến tham dự  lớp tập huấn  gồm  cán bộ chuyên trách chương trình tiêm chủng mở rộng và trạm trưởng 12 trạm y tế xã, thị trấn, cán bộ phụ trách chương trình tại khoa Phụ Sản,  khoa  KSDB- YTCC, ATVSTP.

Tại buổi tập huấn  các học viên được cung cấp và hệ thống lại một số kiến thức về tiêm chủng ,công tác quản lý vắc xin, dự trù vắc xin, vật tư trong TCMR. Cách thức lập kế hoạch, tổ chức buổi tiêm chủng, xây dựng đối tượng, thực hiện an toàn trong tiêm chủng; giám sát các bệnh truyền nhiễm trong TCMR; Công tác quản lý đối tượng phần mềm tiêm chủng Quốc gia. Ngoài ra giảng viên đã cùng các các học viên đi thực tế tại một trạm y tế xã.

Qua buổi tập huấn  các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về TCMR, từ đó áp dụng có hiệu quả vào công tác TCMR trên địa bàn.

Hình ảnh buổi tập huấn