Tập huấn Nâng cao kiến thức về công tác Dân số- KHHGĐ cho đội ngũ cộng tác viên Dân số huyện tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 03/02/2016 của Ban thường vụ huyện ủy Tiên Yên về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Yên, Đồng thời nhằm xác định vai trò của các Cộng tác viên Dân số – KHHGĐ là rất quan trọng trong việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác Dân số. Trong 4 ngày từ 5-8/8/2019 Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 122 cộng tác viên Dân số tại 12 xã, thị trấn.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại 2 lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ phòng Dân số- KHHGĐ- Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cung cấp và phổ biến nhiều thông tin hữu ích, quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình làm công tác truyền thông-  giáo dục Dân số KHHGĐ như các biểu mẫu báo cáo, các biện pháp tránh thai hiện đại/KHHGĐ và sức khỏe sinh sản; công tác tuyên truyền vận động về dân số- KHHGĐ ở cơ sở; Các đề án, mô hình nâng cao chất lượng về Dân số như; Đề án giảm thiểu  mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân, giải pháp và các hệ lụy; Mô hình phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết; Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên, một số chính sách cơ bản về Dân số – KHHGĐ…

Cán bộ phòng Dân số- KHHGĐ truyền đạt nội dung bài giảng cho các cộng tác viên Dân số

Ngoài những kiến thức trên, các học viên còn được nghe các báo cáo viên hướng dẫn cách ghi các số liệu thống kê cũng như các cách thu thập thông tin biến động về dân số ở cơ sở để nhập dữ liệu; hướng dẫn ghi chép lập danh sách cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí … Ở mỗi nội dung đều có các tài liệu nghiên cứu đi kèm cũng như các ví dụ minh họa gần nhất với thực tiễn để các học viên dễ dàng tiếp thu. Đối với những viên chức và cộng tác viên dân số mới, những kiến thức được trang bị từ lớp tập huấn lần này sẽ là những công cụ hết sức cần thiết và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở.

Lớp tập huấn đã trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ về công tác Dân số – KHHGĐ cho cán bộ Cộng tác viên dân số, đặc biệt là kỹ năng truyền thông, vận động, thu thập thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành, tổ chức các hoạt động về công tác Dân số – KHHGĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội mà Huyện đã đề ra./.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên