Tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc năm 2019 tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Ngày 29/11/2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc năm 2019 cho 60 cán bộ là  thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc là tuyến huyện và xã, cán bộ y tế huyện, xã và nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên.

Bs Đinh Văn Khiêm – PGĐ TTYT Tiên Yên phát biểu tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Bác sỹ Đỗ Thị Mai Liên – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cùng bác sỹ Lương Xuân, bác sỹ Nguyễn Kiều Đông Hoàng khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh  trình bày các nội dung về: Tổng quan về tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới, tại Việt Nam và Quảng Ninh; Tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe con người; Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản pháp luật quy định liên quan; hướng dẫn các bước xây dựng môi trường không khói thuốc…

Bác sỹ Đỗ Thị Mai Liên – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm/TTKSBT Quảng Ninh

Qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm được trang bị các kỹ năng cơ bản cho cán bộ tham gia vào hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá; cách triển khai phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị, địa phương góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá của cộng đồng trong bảo vệ môi trường không khói thuốc lá.

Hình ảnh tổng quan tại lớp tập huấn