Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020 do Bộ Y tế phát động

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

  1. Nội dung cuộc thi:

– Tìm hiểu các quy định pháp luật của các luật trong lĩnh vực y tế.

– Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2015, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Pháp lệnh dân số 2003 được sử đổi năm 2008, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2009, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019.

  1. Thời gian thi: Tổ chức từ 15/10/2020 đến 30/10/2020.
  2. Đối tường dự thi: Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành y tế.
  3. Cách thức đăng ký dự thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế, Bộ Y tế. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

Xem chi tiết tại website: https://vuphapche.moh.gov.vn/pages/news/17478/Cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-y-te-nam-2020.html

 5. Cách thức thi, cách tính điểm

Cách thức đăng ký tài khoản dự thi bằng email cá nhân và mỗi email chỉ được đăng ký dự thi 01 lần.

Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 15 câu hỏi trắc nghiệm (14 câu hỏi trắc nghiệm; 01 câu hỏi số lượng người trả lời đúng tất cả các câu hỏi). 01 người được tham gia trả lời 01 lần. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 15 câu hỏi.

– Câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề cuộc thi.

– Câu hỏi phân loại: Tại câu số 15 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi

– Cách tính điểm:

a) Đối với giải tập thể: Trao giải tập thể cho đơn vị có nhiều người dự thi nhất.

b) Đối với giải cá nhân người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 15 đúng hoặc gần nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết giải.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 15 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người làm bài thi nhanh hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

  1. Giải thưởng

Cuộc thi gồm có 01 giải tập thể và các giải cá nhân bao gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích

a). Giải tập thể: 3.000.000đ/1 giải

b). Giải cá nhân:

– Giải nhất: 2.000.000đ/giải (Hai triệu đồng chẵn/giải)

– Giải nhì: 1.500.000đ/giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn/giải)

– Giải ba: 1.000.000đ/giải (Một triệu đồng chẵn/giải)

– Giải khuyến khích: 500.000đ/giải (Năm trăm nghìn đồng chẵn/giải)

Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

c). Thời gian và cách thức trao thưởng

– Thời gian trao giải dự kiến vào ngày 09/11/2020 (Ngày Pháp luật Việt Nam)

– Cách thức trao giải: Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại thời điểm trao giải bằng hình thức trực tuyến hoặc tổ chức trao thưởng.

Phòng Truyền thông – TTYT Tiên Yên