Thông báo đơn vị cung cấp bàn giao cho các khoa phòng thuộc trung tâm y tế huyện tiên yên năm 2023

CV 1408 bao gia ban giao ban cho cac khoa phong_0001