Thông báo giá các trang thiết bị y tế theo đề án tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao năng lực cơ sở Y tế toàn Tỉnh năm 2023 ( đợt 2) của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

CV 1358 yeu cau bao gia TTBYT theo de an tang cuong CSVC( dot 2)_0001