Thông báo Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu mới áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Xem chi tiết tại đây: QĐ 328 Ban hành bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yều thực hiện tại TTYT huyện Tiên Yên