Thông Báo Giá Xét Nghiệm Sàng Lọc Covid – 19.

QĐ 806 ban hành giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm Covid-19