Thông báo Kết quả kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020

Bấm xem chi tiết tại đây: BB KIỂM TRA CUỐI NĂM 2020 SYT