Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2021

Bấm xem Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2021 tại đây

Bấm xem Tổng hợp kết-quả-thẩm-định-HS-dự-tuyển-HĐLĐ-2021 tại đây