Thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2021

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển dụng Hợp đồng lao động  ngày 11/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên xin Thông báo kết quả thi tuyển Hợp động lao động như sau:

Bấm xem chi tiết tại đây: TB 983 thông bao kết quả thi tuyển hợp đồng lao động 2021_0001