Thông báo mời thầu: báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 12/2023

Bấm xem chi tiết tại đây “Thông báo VTYT ngoài thầu.signed”