Thông báo nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 110/TTB-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên về nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Bấm xem chi tiết tại đây >> Cv 110 TTB-TTYT Tienyen