Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm năm 2021

TTYT Tiên Yên: Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm năm 2021:

Xem chi tiết tại đây: danh mục nhu cầu mua sắm năm 2021