THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chế độ thu hút, ưu đãi dành cho Bác sỹ chính quy (hệ 6 năm) về đơn vị Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh công tác

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân lực năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông tin về các chế độ các chế độ thu hút, tuyển dụng dành cho bác sỹ chính quy về đơn vị công tác như sau:

  1. Chế độ thu hút đối với bác sỹ hệ chính quy.

         1.1. Thu hút lần đầu:

– Đối với sinh viên chuyên ngành bác sỹ: Hỗ trợ học phí 01 năm cuối khi ký hợp đồng trách nhiệm, cam kết về Trung tâm công tác;

– Đối với bác sỹ chính quy: 50.000.000 đồng khi ký hợp đồng lao động.

1.2. Lương và các khoản phụ cấp hàng tháng chi trả đúng theo quy định của Nhà nước.

1.3. Chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng theo thu nhập tăng thêm của Trung tâm. Trung bình khoảng 3.000.000đ/tháng đối với bác sĩ bậc 1 (Bác sĩ chi thu nhập tăng thêm theo 7 bậc).

1.4. Hỗ trợ thêm 2 lần mức lương cơ bản/tháng x 12 tháng.

1.5. Thu xếp chỗ ở (đang đề xuất UBND huyện, tỉnh và Sở Y tế xây dựng khu nhà công vụ dành riêng cho chuyên gia, cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài)

1.6. Chế độ đào tạo: Đào tạo cầm tay chỉ việc tại các Bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Bạch Mai; Việt Đức; Từ Dũ; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… hoặc đào tạo chuyên khoa sơ bộ ngay sau khi ký hợp đồng và theo nhu cầu đào tạo của Trung tâm và đề xuất của cá nhân.

         1.7. Số lượng cần tuyển: 03 bác sỹ chính quy hệ 6 năm.

  1. Ngoài ra, cần tuyển các vị trí khác không được hưởng các chế độ thu hút của bác sỹ. Yêu cầu bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, cụ thể như sau:

– 01 Điều dưỡng đại học hệ chính quy;

– 01 Cử nhân xét nghiệm y học hệ chính quy;

– 01 Cử nhân phục hồi chức năng hệ chính quy;

– 01 Dược sỹ đại học hệ chính quy;

– 01 Kỹ sư công nghệ thông tin;

– 01 Kỹ sư trang thiết bị y tế;

  1. Địa chỉ liên hệ:

– Trang website: trungtamytetienyen.vn

– Trang facebook: Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên

– Địa chỉ Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn

– Số điện thoại, email của Giám đốc: 0961 361 971  hoặc  0912 367 617; email: nguyenbaviet71@gmail.com.