Tổng hợp Video -Audio tuyên truyền phòng chống bệnh Lao

Thông điệp phát thanh tuyên truyền phòng chống Lao

Thông điệp truyền hình về Tuân thủ điều trị bệnh Lao

Thông điệp truyền hình về Quỹ PASTB

Thông điệp truyền hình về Giảm kỳ thị bệnh nhân Lao