Thông tin nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 cho Trung tâm Y tế Tiên Yên