Thư mời bày tỏ quan tâm

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có nhu cầu thẩm định giá gói thầu vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2021.

Để công tác mua sắm được đảm bảo, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên kính đề nghị các đơn vị đủ điều kiện gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá trị trước ngày 01/7/2021

Trân trọng cảm ơn!

Bấm xem chi tiết Thư mời  tại đây: 

Bấm xem chi tiết Vật tư  tại đây:

Bấm xem chi tiết Hóa chất  tại đây: