Thư mời các đơn vị cung cấp thiết bị văn phòng và tủ chậu rửa phục vụ cho chuyên môn quý I

ddđ_0001