Tiên Yên đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi và người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Huyện

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên, kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi và nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện. Hôm nay ngày 24/04/2023 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi và người dân từ 18 tuổi trở lên tại điểm tiêm Trạm Y tế thị trấn Tiên Yên.

Theo kế hoạch đợt này huyện Tiên Yên sẽ tiêm cho 30 trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và 220 người dân từ 18 tuổi trở lên. Tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (đối với các trẻ chưa tiêm) và tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin phòng Covid-19 Pfizer, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin (đủ điều kiện tiêm). Tiêm mũi 2 cách mũi 1 ít nhất 21 ngày. Tiêm mũi 3 cách mũi 2 ít nhất 90 ngày. Tiêm mũi 4 cách mũi 3 ít nhất 4 tháng, mắc Covid hoãn tiêm 3 tháng bằng vắc xin Astrazeneca.

Để công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 diễn ra an toàn. Trung tâm Y tế Tiên Yên đã tổ chức và hướng dẫn người đến tiêm thực hiện theo quy trình một chiều, được khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm. Đồng thời Trung tâm cũng lên phương án sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp tai biến (nếu có) sau tiêm.

Hiện tại đến 13h30 phút Trung tâm đã triển khai tiêm được cho 30 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 120 người dân từ 18 tuổi trở lên. Trung tâm tiếp tục triển khai tiêm hết ngày 24/4/2023.

Mặc dù vắc-xin phòng Covid-19 có hiệu quả cao, nhưng hiệu quả đó sẽ giảm dần theo thời gian và những người thuộc nhóm nguy cơ có nhiều khả năng mắc Covid-19 nghiêm trọng hơn. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng. Do đó, cần khuyến khích những người đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là nhóm người có nguy cơ nên chủ động tiêm liều vắc xin bổ sung và/hoặc liều nhắc lại để bảo vệ tối đa khả năng chống lại dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tiếp tục triển khai tiêm tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của Huyện và theo hướng dẫn chuyên môn của ngành cấp trên để tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả để phát triển kinh tế –  xã hội trong tình hình mới tại địa phương.