Tiên Yên tổ chức tập huấn công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 171/ KH-UBND ngày 29/12/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Trong 2 ngày 17,18/12/2020 Phòng Y tế Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức lớp tập huấn công tác Dân số- KHHGĐ năm 2020 cho cộng tác viên dân số thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe cán bộ, lãnh đạo Phòng Dân số – Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên truyền đạt các nội dung: Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách dân số KHHGĐ, sử dụng các dịch vụ KHHGĐ, Dân số và phát triển, các mô hình nâng cao chất lượng dân số.

Đưa ra các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những định hướng công tác phát triển trong thời gian tới. Truyền đạt, trao đổi và cung cấp nội dung cơ bản của 1 số Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời nêu nên những thành công của chương trình Dân số- KHHGĐ Việt Nam trong thời gian qua, khó khăn và thách thức trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp các học viên nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc người cao tuổi, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ dân số về các chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương trong công tác Dân số- KHGĐ. Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao về công tác Dân số- KHHGĐ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Phòng TTGDSK- TTYT Tiên Yên