Tiên Yên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

Thực hiện kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Từ ngày 02/11 đến ngày 05/11/2021 Tiên Yên tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện.

Khu vực các em ngồi chờ vào đón tiếp

Theo kế hoạch đợt chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi có tổng 4683 người bao gồm tất cả các trẻ đang theo học tại các trường THCS, THPT, PTDT bán trú, Giáo dục thường  xuyên và những người không đi học và đã học xong nhưng chưa đủ 18 tuổi. Để đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng, huyện Tiên Yên đã tổ chức 14 điểm tiêm tại các trường THCS, THPT, PTDT bán trú tại các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế Tiên Yên. Tổng số 17 đội tiêm, mỗi đội có 4 cán bộ và 4 đội cấp cứu, 2 xe cứu thương. Trong đó: Trung tâm Y tế Tiên Yên 5 đội tiêm, 4 đội cấp cứu, 2 xe vận chuyển cấp cứu, Phòng Y tế huyện 12 đội tiêm.

Để việc tiêm chủng được diễn ra an toàn, hiệu quả. Trung tâm Y tế Tiên Yên đã kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm. Trước đó Trung tâm đã tổ chức buổi tập huấn về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các cán bộ tham gia tiêm chủng tại TTYT và các trạm y tế xã, thị trấn, đội cấp cứu sau tiêm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cũng như bố trí chu đáo từ khu vực đón tiếp, tư vấn, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; sắp xếp khu vực tiêm chủng đủ diện tích để đảm bảo giãn cách và quy trình 1 chiều, có thêm khu vực chờ cho phụ huynh; bố trí khu vực theo dõi, cấp cứu nếu trẻ có phản ứng sau khi tiêm với đủ phương tiện cấp cứu; phân công xe cấp cứu cùng đội cấp cứu thường trực tại điểm tiêm; bố trí lực lượng giáo viên tại các trường học tổ chức tiêm tham gia đón tiếp học sinh đến tiêm, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt và hỗ trợ các công việc để buổi tiêm được tiến hành thuận lợi, trật tự, an toàn.

Khu vực đo dấu hiêu sinh tồn cho các em học sinh 

Trẻ sau khi tiêm chủng phải được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và được trao giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đồng thời nhân viên y tế sẽ hướng dẫn chi tiết cho người được tiêm chủng, phụ huynh, người giám hộ theo dõi trẻ chặt chẽ tại nhà trong 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng. Nếu có dấu hiệu bất thường phụ huynh, người giám hộ hãy đưa con em mình đến trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế để được xử trí kịp thời.

Điều dưỡng thực hiện tiêm vắc vin phòng Covid-19 cho các em học sinh

Hiện tại đến 11h30 ngày 04/11 huyện đã triển khai tiêm được 4628 người. Ngày mai 05/11 huyện sẽ tiếp tục triển khai tiêm vét tại Trung tâm Y tế Tiên Yên cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc hoãn tiêm tại các điểm tiêm trên địa bàn huyện.

Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên