Tiên Yên: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt V, mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn huyện Tiên Yên

Hôm nay ngày 18/8/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Phòng Y tế huyện tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt V, mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5, mũi 2 tại điểm tiêm TTYT Tiên Yên

Trong đợt tiêm Covid-19 lần này, huyện Tiên Yên tổ chức hai điểm tiêm tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên và Trạm Y tế Tiên Lãng cho khoảng 600 người thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên đã tiêm vắc xin Astrazenca mũi 1 theo Kế hoạch số 11/KH-BCDĐ ngày 19/4/2021 và Kế hoạch số 128/KH-BCDĐ ngày 18/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiên Yên.

  

Kiểm tra huyết áp trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Theo kế hoạch có 333 người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được tiêm tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên được thực hiện theo quy định và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Quy trình tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bác sỹ khám phân loại trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Sau tiêm, mọi người sẽ ở lại theo dõi tình trạng sức khoẻ trong vòng 30 phút, được cấp “Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19” và được hướng dẫn theo dõi tình trạng sức khỏe sau tiêm, số điện thoại của bác sỹ để liên hệ khi cần thiết.

Tính đến 16h00 hôm nay, tại điểm tiêm Trung tâm Y tế Tiên Yên đã tiêm được 327 người và chưa phát hiện trường hợp nào phản ứng nặng trong và sau tiêm.

Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên