Video Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bấm xem video clip tại đây: Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026