Video: Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bấm xem video clip tại đây: Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026