Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên bổ sung thêm hình thức thanh toán viện phí, giao dịch thanh toán dịch vụ không dùng tiền mặt

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân và khách hàng khi đến giao dịch và thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh, từ ngày 01/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank (Chi nhánh Tiên Yên) bổ sung thêm hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể như sau:

Khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ tại quầy thanh toán

– Đối với khách hàng, bệnh nhân khi thanh toán viện phí, thanh toán dịch vụ tại quầy thanh toán chỉ cần 1 trong 2 điều kiện sau:
1. Thẻ rút tiền ATM tại các Ngân hàng thương mại phát hành.
2. Điện thoại có cài đặt ứng dụng và đăng ký thanh toán qua mobile banking (với khách hàng dùng thẻ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng dụng Agribank, ứng dụng mPayvn với khách hàng dùng thẻ Ngân hàng khác)
– Khi khách hàng có thẻ ATM hoặc điện thoại có cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng thanh toán của ngân hàng. Các bước, thao tác thực hiện như sau:
1. Các bước thanh toán qua thẻ ATM:
+ Đưa thẻ ATM qua dải khe quẹt của thiết bị POS tại quầy thanh toán.
+ Kiểm tra thông tin thanh toán (Thông tin chủ thẻ, thông tin giao dịch) .
+ Nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch.
2. Các bước thanh toán qua điện thoại:
+ Đăng nhập ứng dụng Agribank mobile hoặc mPayvn…
+ Quét mã QR đặt tại quầy thanh toán viện phí.
+ Kiểm tra thông tin thanh toán (Thông tin chủ thẻ, thông tin giao dịch).
+ Nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch.

Khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ tại quầy thanh toán

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thường xuyên cử cán bộ để hướng dẫn khi quý bệnh nhân và khách hàng khi giao dịch dịch vụ hoặc thanh toán viện phí qua thẻ ATM cũng như qua ứng dụng Mobile banking tại Trung tâm. Xin cảm ơn, quý bệnh nhân và khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Hình ảnh tại khoa khám bệnh, Quầy thanh toán – Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên