Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên giám sát các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn huyện

Nhằm đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cung cấp cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần giảm thiểu các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe của người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn. Từ ngày 30/10-07/11/2023 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã thành lập Tổ giám sát chuyên ngành tiến hành giám sát các đơn vị cấp nước có công suất thiết kế dưới 1000m3/ngày, đêm tại các xã trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Tại các buổi giám sát đối với các cơ sở cấp nước có công suất dưới 1000 m3/ngày, đêm, Tổ giám sát đã giám sát việc thực hiện các quy định theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, cụ thể: Giám sát công tác vệ sinh chung tại cơ sở cấp nước; Các quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước; công tác xét nghiệm mẫu nước định kỳ; Các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch. Sổ theo dõi việc lưu mẫu nước (mỗi lần lấy mẫu ghi cụ thể số lượng mẫu lưu; vị trí lấy mẫu; thể tích mẫu; phương pháp bảo quản mẫu; thời gian lấy và lưu mẫu; người lấy mẫu lưu).  Báo cáo biện pháp khắc phục các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch. Công khai thông tin về chất lượng nước sạch. Các tài liệu chứng minh việc thực hiện cấp nước an toàn theo quy định.

 

Đối với các hộ gia đình sử dụng nước của cơ sở cấp nước, Tổ giám sát kiểm tra chất lượng nước trước khi đưa vào sử dụng tại các hộ gia đình. Bề mặt hứng nước và ống dẫn nước; nắp đậy bể; thành bể; tình trạng vệ sinh trong bể; dụng cụ lấy nước…

Qua các buổi giám sát, Tổ giám sát đánh giá cao công tác cung cấp nước cũng như đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân của các cơ sở cấp nước. Đồng thời, Tổ giám sát yêu cầu các đơn vị cấp nước cần tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm, xét nghiệm chất lượng nước theo quy định; thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh và hệ thống xử lý nước (vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc) nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên