Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Chiều nay, ngày 31/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng bộ/Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cùng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ và trên 60 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt Đảng ủy Trung tâm Y tế, đồng chí Nguyễn Bá Việt- Bí thư Đảng bộ báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, dân số và khám chữa bệnh cho nhân dân góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng triển khai, giám sát và xử lý ổ dịch kịp thời do đó không có dịch bệnh lớn, dịch bệnh mới nổi xảy ra trên địa bàn. Rải rác mắc một số ca bệnh cũ như quai bị, thủy đậu, tiêu chảy và bệnh cúm. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về về y tế, dân số đều đạt kế hoạch giao. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử… phục vụ người bệnh để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng sự tin tưởng của người dân đối với đơn vị. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ với 13 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 01 nghiên cứu ứng dụng triển khai được Sở Y tế và UBND huyện phê duyệt. Tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn với các chuyên gia tuyến trên đến giảng dạy và chuyên giao kỹ thuật. Số lượt khám trong năm đạt: 53.823 lượt= 116,5% so với kế hoạch và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Số điều trị nội trú: 14.737 lượt = 121,8% so với kế hoạch và tăng 12.4% so với cùng kỳ. Số bệnh nhân đa tuyến đến trong năm 2019 là 12.108 lượt, tăng 65,9% so với cùng kỳ; Tỷ lệ chuyển tuyến 2,72%, giảm 0,03% so với cùng kỳ. Trung tâm lập hòm thư góp ý và lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh và khách hàng, được người bệnh đánh giá ở mức tốt đồng thời có 02 thư khen của bệnh nhân đối với đơn vị. Năm 2019, được Đoàn Sở Y tế kiểm tra, đánh giá cuối năm với kết quả xếp loại tốt cụ thể như: Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đạt 91/100 điểm; Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gồm 83 tiêu chí) với điểm trung bình mỗi tiêu chí là 3,2/5 điểm; Bảng điểm theo Kế hoạch 1205/2019/KH-BYT của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh, Sạch, Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện hướng tới sựu hài lòng của người bệnh đạt 207,63/300 điểm; kết quả chấm điểm hệ dự phòng, dân số đạt 92/100 điểm. Được tập thể Khối thi đua các Trung tâm Y tế tuyến huyện trong ngành suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua .

Đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm Y tế báo cáo tổng kết Đảng năm 2019

Về lãnh đạo công tác tư tưởng: Đảng bộ đã thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Các Đ/C Đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 gắn theo Chỉ thị 05-CT/TW, khóa XII. Xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo quý/năm. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được triển khai giám sát định kỳ, thường xuyên và được các đảng viên, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện. Do đó năm 2019, các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn đảng bộ không có đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Về kết quả xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng viên: Trong năm 2019 kết nạp được 08 Đảng viên mới, chuyển 04 Đ/C đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và đang giúp đỡ hỗ trợ 02 quần chúng ưu tú đã học nhận thức về đảng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục để trình Đảng bộ huyện xét kết nạp vào Đảng. Năm 2019, 53/53 đảng viên chính thức được đánh giá đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 8 đ/c đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15 %; 6/6 chi bộ trực thuộc đạt HTTNV trở lên, Đảng bộ đề nghị công nhận đạt HTXSNV và đề nghị khen thưởng 01 chi bộ trực thuộc (Chi bộ khối các khoa Khám bệnh, Truyền nhiễm, Liên chuyên khoa).

Về công tác tuyển dụng, đào tạo để phát triển và nâng cao năng lực cán bộ: Năm 2019, Trung tâm đã tuyển dụng bổ sung 14 người lao động, trong đó thu hút được 09 bác sĩ chính quy 6 năm  về đơn vị công tác. Cử được 25 cán bộ học Trung cấp Lý luận chính trị; 02 cán bộ học sau đại học Chuyên khoa cấp I; 65 cán bộ viên chức đào tạo bồi dưỡng Quản lý nhà nước; 30 lượt bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn. Mở 12 buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề; 02 lớp học về triển khai ngày hội 5S và Cải tiến chất lượng – an toàn người bệnh.

Về kết quả lãnh đạo các đoàn thể: Đảng bộ đã lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành công đoàn, Chi đoàn thanh niên với lực lượng đoàn viên trẻ tuổi < dưới 35 chiếm 70%, có năng lực phát huy ưu điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban chấp hành Đảng ủy giao. Năm 2019, Công đoàn và đoàn thanh niên Trung tâm Y tế đều đạt Vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư ​Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác Đảng năm 2020 là: Tiếp tục tập trung, đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi, đảng bộ, đảm bảo vững chắc an ninh, chính trị nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Duy trì xây dựng và phát triển Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản lý triển khai kỹ thuật mới và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế và UBND huyện giao. Phấn đấu trở thành Trung tâm Y tế đa chức năng có uy tín trong ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong huyện.

Toàn cảnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019