Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên: Kiểm tra, đánh giá công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Từ ngày 19/10 – 27/10/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2021.

Đoàn giám sát tiến hành kiểm tra thực tế tại 10 xã, 1 thị trấn và các trường học trên địa bàn. Tại các trường học, đoàn giám sát phát câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh và cán bộ xã cung cấp thông tin. Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh án, kiểm tra kiến thức cán bộ chuyên trách bệnh phong tuyến xã; đồng thời, phát câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức người dân và cán bộ các xã, thị trấn.

Đoàn phát phiếu kiểm tra kiến thức về bệnh phong cho học sinh trường TH – THCS Đại Dực 2

Qua kiểm tra hầu hết các xã, thị trấn đã: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, tổ chức quản lý, theo dõi và chăm sóc khuyết tật cho người bệnh phong, người dân, học sinh cũng đã lắm được các kiến thức về bệnh phong…

Đoàn kiểm tra, đánh giá làm việc tại Trạm y tế xã Đại Dực

Thời gian qua, cùng với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Yên, ngành y tế huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp về thực hiện chương trình phòng, chống bệnh phong. Trong đó, đã tổ chức khám phát hiện với các hình thức như: Khám tiếp xúc, khám toàn dân, khám bệnh da liễu tại phòng khám của Trung tâm Y tế huyện. Hiện nay toàn huyện Tiên Yên chỉ còn 5 bệnh nhân phong và những bệnh nhân này được hướng dẫn phòng tránh tàn tật và phục hồi chức năng tại cộng đồng; những bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ theo chế độ, đã góp phần cải thiện cuộc sống.

Xem bài gốc tại đây