Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phát động và ký cam kết “Giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa – nilon”

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LDCP ngày  25/4/2019 về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Cũng như thực hiện Chỉ thị 08/CT- BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Sở Y tế Quảng Ninh về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Ngày 6/9/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức lễ phát động “giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa- nilon” và ký cam kết giữa các khoa phòng với Ban giám đốc.

Tham gia lễ phát động có đồng chí Nguyễn Bá Việt- Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên cùng Ban giám đốc, Trưởng/phụ trách các khoa phòng.

Toàn cảnh lễ phát động và ký cam kết “Giảm thiểu sử dụng rác thải nhừa- nilon”

Tại lễ phát động đồng chí Nguyễn Bá Việt kêu gọi các khoa phòng trong toàn đơn vị  giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ để hạn chế rác thải nhựa trong ngành Y tế. Phát động phong trào “ Giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa – nilon” tới toàn  thể nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị qua băng zôn, khẩu hiệu, hình ảnh…

Không sử dụng túi, chai, cốc, đĩa và các vật dùng làm từ nhựa dùng một lần hoặc túi nilon khó phân hủy dùng cho mục đích ăn uống của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh…

Dùng chai thủy tinh đựng nước hoặc các vận dụng khác có thể sử dụng nhiều lần thay thế nước uống đóng chai tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan.

Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon dùng một lần trong các hoạt động của đơn vị, cơ quan.

Trong hoạt động chuyên môn giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy đẻ thu gom tái chể đúng quy định.

Cũng tại buổi lễ, các khoa, phòng đã ký cam kết với Ban giám đốc Trung tâm về việc “Giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa – nilon” trong toàn đơn vị.

Một số hình ảnh trong lễ phát động