Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo tuyển dụng nhân lực năm 2020 như sau:

Xem chi tiết tại đây: TB 1121 thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020_0001.signed