Thông báo tuyển dụng nhân lực năm 2020

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân lực năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông tin về các chế độ các chế độ thu hút, tuyển dụng dành cho bác sỹ chính quy về đơn vị công tác như sau:
1. Chế độ thu hút đối với bác sỹ hệ chính quy.
1.1. Thu hút lần đầu:
– Đối với sinh viên chuyên ngành bác sỹ: Hỗ trợ học phí 02 năm cuối khi ký hợp đồng trách nhiệm, cam kết về Trung tâm công tác;
– Đối với bác sỹ chính quy: 50.000.000 đồng khi ký hợp đồng lao động.
1.2. Hỗ trợ thêm 2 lần mức lương cơ bản/tháng x 12 tháng.
1.3. Lương và các khoản phụ cấp hàng tháng chi trả đúng theo quy định của Nhà nước.
1.4. Chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng theo thu nhập tăng thêm của Trung tâm. Trung bình khoảng 3.000.000đ/tháng đối với bác sĩ bậc 1 (Bác sĩ chi thu nhập tăng thêm theo 7 bậc).
1.5. Thu xếp chỗ ở dành riêng cho chuyên gia, cán bộ thuộc diện thu hút)
1.6. Chế độ đào tạo: Đào tạo cầm tay chỉ việc tại các Bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Bạch Mai; Việt Đức; Từ Dũ; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… hoặc đào tạo chuyên khoa sơ bộ ngay sau khi ký hợp đồng và theo nhu cầu đào tạo của Trung tâm và đề xuất của cá nhân.
1.7. Số lượng cần tuyển: 04 bác sỹ (nam) hệ chính quy hệ 6 năm.
1.8. Các vị trí cần tuyển dụng:
– 01 Bs đa khoa công tác tại Khoa Nội tổng hợp;
– 01 Bs đa khoa công tác tại Khoa ngoại Tổng hợp;
– 02 Bs Dự phòng công tác tại khoa Kiểm soát dịch bệnh (Bs Dự phòng không được hưởng chế độ thu hút ở mục 1.1 và 1.2)
2. Địa chỉ liên hệ:
– Trang website: trungtamytetienyen.vn
– Trang facebook: Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên
– Địa chỉ Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn
– Số điện thoại của Giám đốc: 0961 361 971 hoặc 0912 367 617 hoặc email: nguyenbaviet71@gmail.com.
– Số điện thoại của Trưởng phòng Tổ chức hành chính: 093 441 8118 hoặc email: danchity@gmail.com