Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thực hiện Nghi lễ chào cờ, hát quốc ca đầu tuần

Thực hiện Công văn số 1788-CV/BTGTU, ngày 19/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công văn số 6823/UBND-VX1, ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 3179/SYT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc thực hiện nghiêm việc hát quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc; treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan đơn vị trong dịp lễ, tết.

Nhằm khơi gợi hơn nữa lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo đà hưng phấn cho một tuần làm việc mới năng động, hiệu quả hơn nữa. Bắt đầu từ 08h00 ngày 18/11/2019, thứ 2 hàng tuần Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca trước giờ giao ban với sự tham gia của Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt trong toàn đơn vị và kíp trực.

Việc thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần là nét đẹp văn hóa có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc. Nâng cao ý thức rèn luyện tác phong, chấp hành nghiêm túc giờ giấc và tinh thần làm việc, sẵn sàng khi bắt đầu một tuần làm việc mới. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, hát quốc ca; nâng cao tinh thần yêu nước và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, giúp cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo ngày càng tốt hơn.

Nghi thức chào cờ, hát quốc ca tại TTYT Tiên Yên