Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện Tiên Yên ghi nhận 02 trường hợp mắc sốt xuất huyết do di chuyển từ vùng dịch Hà Nội về. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã tích cực tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giám sát, phòng chống dịch không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn, gây tử vong cho người dân.

Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch bệnh, Trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các kênh thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh xã, nhất là các xã trọng điểm và các xã có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Tổ chức ra quân chiến dịch truyền thông lưu động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, diễu hành tuyên truyền bằng xe phát thanh lưu động tại các xã/thị trấn, các thôn bản/khu phố để chuyển tải kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, các biện pháp phòng chống đến các thôn bản/khu phố để người dân tự giác tham gia thực hiện phòng chống dịch. Đồng thời, còn phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong việc truyên truyền, vận động người dân tham gia thu gom phế liệu, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường loại bỏ ổ loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh nhà cửa để phòng, chống sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác phòng chống sốt xuất huyết của huyện, nhằm nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ trong công tác xử lý ổ dịch, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh.

Hàng ngày, Trung tâm đều cử cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sốt xuất huyết. Phân công cán bộ giám sát cộng đồng tất cả các trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết ở các xã/ thị trấn, khu phố/ thôn bản. Thực hiện tốt công tác giám sát chủ động: giám sát véc tơ, giám sát ca bệnh, giám sát huyết thanh, đặc biệt ở các điểm có nguy cơ bùng phát ổ dịch.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện phun hóa chất trong các khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, khu vực đông dân cư, nơi có nguy cơ cao bùng phát bệnh sốt xuất huyết. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, máy phun thuốc diệt muỗi để chủ động thực hiện xử lý ổ dịch khi có dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu chỉ đạo đến việc thực hiện tăng cường các biện pháp truyền thông, giám sát dịch bệnh, huy động được sự tham gia của nhân dân trong việc diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy đã góp phần không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh hoạt động