Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019

Nhằm tuyên truyền vận động và tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Hôm nay ngày 26/12/2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, các cán bộ làm công tác dân số tại các Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức cổ động, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 năm 2019 trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Tham gia đoàn diễu hành gồm có 01 ô tô và trên 20 xe máy cờ phướn, tạo sự quan tâm, chú ý của mọi tầng lớp nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời đoàn diễu hành phát thanh tuyên truyền các thông điệp của Chiến dịch truyền thông năm 2019 tập trung vào các nội dung như: Thực hiện bình đẳng giới góp phần đảm bảo giới tính cân bằng khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật; hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; thực hiện duy trì ổn định mức sinh thay thế; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững…

Qua hoạt động cổ động, diễu hành đã thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân và các đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về chất lượng dân số trong sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi cổ động, diễu hành