Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2020

Ngày 28/12/2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Văn Khiêm phó Bí thư Đảng ủy/Phó giám đốc Trung tâm, đồng chí Lê Đức Hợp Chủ tịch công đoàn/Phó giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động (CBVC,NLĐ) trong toàn cơ quan (trừ kíp trực).

Đồng chí Nguyễn Bá Việt -Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đoàn chủ tịch Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019; Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020 của Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt -Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể CBVC,NLĐ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã bám sát chỉ đạo của ngành y tế, của Huyện ủy, HĐND – UBND Huyện để vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể như sau: Tổng số lượt khám chữa bệnh 53.823 lượt =116,5% kế hoạch gia và tăng 8,4% so với cùng kỳ 2018; Số lượt điều trị nội trú 14.737 lượt = 121,7% kế hoạch giao và tăng 12,4% so với cùng kỳ 2018; Số lượt phẫu thuật 1.436 ca = 143,6% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ; Tỷ lệ đa tuyến đến 12.108 lượt tăng 65,9% so với cùng kỳ; số chuyển tuyến 1.467 lượt, tỷ lệ chuyển tuyến giảm 0,036%. Trong năm 2019, Trung tâm đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ khâu tiếp đón đến khám chữa bệnh nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh, khách hàng đối với y, bác sỹ và đối với Trung tâm, tạo được sự tin tưởng của người dân đối với đơn vị. Công tác dự phòng ngày càng được chú trọng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, trong năm qua không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên được Đoàn Sở Y tế kiểm tra, đánh giá cuối năm với kết quả xếp loại tốt cụ thể như: Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đạt 91/100 điểm; Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gồm 83 tiêu chí) với điểm trung bình mỗi tiêu chí là 3,2/5 điểm; Bảng điểm theo Kế hoạch 1205/2019/KH-BYT của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh, Sạch, Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện hướng tới sựu hài lòng của người bệnh đạt 207,63/300 điểm; kết quả chấm điểm hệ dự phòng, dân số đạt 92/100 điểm.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ viên chức, người lao động. Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng Trung tâm Y tế ngày một tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm đại diện Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thị Hằng Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động công tác thanh tra nhân dân năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Bích Vân phụ trách phòng tài chính kế toán trình bày báo cáo hoạt động công tác tài chính năm 2019, đồng chí Lê Thị Gấm Phó chủ tịch Công đoàn/Trưởng phòng tổ chức hành chính báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phòng trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Vân – Phụ trách phòng Tài chính kế toán báo cáo kết quả hoạt động thu chi tài chính năm 2019

Với tinh thần góp ý xây dựng đoàn kết, nhất trí cao, tập thể cán bộ viên chức của các khoa, phòng đã sôi nổi tham gia ý kiến, chia sẻ những vướng mắc tại khoa, phòng mình, từ đó đề xuất bổ sung các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bá Việt Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Trung tâm Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các khoa phòng, cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế, UBND huyện giao; Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của tỉnh năm 2020 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững” và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020; Phát động và triển khai chủ đề năm 2020 là: “Đào tạo, chuyển giao; nâng cao chất lượng dịch vụ và triệt để tiết kiệm”; Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Nâng cao Chất lượng TTYT Tiên Yên giai đoạn 2019 – 2021” trong năm 2020. Triển khai các giải pháp tăng sự hài lòng của người bệnh đối với đơn vị. Duy trì và phát triển Logo của đơn vị “Thân thiện – Tận tâm – Tin tưởng”. Tăng cường triển khai tốt các hoạt động khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia y tế, dân số nhằm phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh tại Hội nghị CBVC-LĐ năm 2020