Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức ký cam kết thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 14/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Nhằm tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và nâng cao ý thức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Trung tâm.
Hôm nay ngày 07/01/2020, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức ký cam kết giữa các khoa, phòng với Giám đốc Trung tâm về thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Tham dự lễ ký cam kết có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và Trưởng/phụ trách các khoa, phòng trong toàn đơn vị.
Tại buổi ký cam kết, các đồng chí trưởng/phụ trách các khoa phòng đã cam kết với Giám đốc Trung tâm về: Thực hiện phổ biến, quán triệt và tổ chức ký cam kết đối với các nhân viên trong khoa, phòng thực hiện tốt các quy định về phòng chống tác lại của rượu, bia cụ thể như: Không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; Không lái xe sau khi uống rượu bia; Không rủ rê, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia; Không cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe; Không uống rượu, bia nơi công cộng; không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến rượu, bia.

Các khoa, phòng ký cam kết thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia với Giám đốc Trung tâm 

Phát biểu tại buổi ký cam kết, đồng chí Nguyễn Bá Việt- Bí thư đảng ủy/Giám đốc Trung tâm làm rõ hơn các quy định của Luật như: Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; Hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia… đồng thời phổ biến các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông được ban hành tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Cũng tại buổi ký cam kết đồng chí chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể nhân viên trong khoa phòng thực hiện tốt các quy định về Luật phòng chống tác hại của rượu bia; nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo công tác an toàn, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt – Giám đốc Trung tâm phổ biến các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia với các khoa, phòng