Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ thôn Nà Cam xã Đại Thành xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định 3173/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND huyện Tiên Yên về việc phân công các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát, giúp đỡ các thôn xây dựng Thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại 03 xã: Điền Xá, Đại Thành, Đại Dực; Kế hoạch phối hợp số 01/KH-VHTT-TTYT ngày 12/9/2019 giữa Trung tâm Y tế huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Yên về việc tổ chức tuyên truyền, giám sát, giúp đỡ thôn Nà Cam, xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

Hôm nay ngày 02/10/2019, Đoàn công tác Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có đồng chí Giám đốc Nguyễn Bá Việt; đồng chí Phó Giám đốc Đinh Văn Khiêm và các đồng chí trong tổ công tác phối hợp cùng UBND xã, Trạm Y tế xã Đại Thành có chuyển công tác thực tế tại thôn Nà Cam tuyên truyền, giúp đỡ hỗ trợ thôn Nà Cam xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Tằng Móc Cứu – Bí thư chi bộ/Trưởng thôn Nà Cam và khảo sát tình hình thực tế tại thôn, đồng chí Nguyễn Bá Việt – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã ghi nhận những cố gắng của cán bộ, nhân dân trong thôn quyết tâm xây dựng thông thôn mới. Đồng thời đóng góp một số ý kiến để khắc phục khó khăn, tồn tại như: Tiếp tục vận động các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện ăn ở hợp vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh tại gia đình, đường làng, ngõ xóm; di chuyển chuồng trại và xử lý phân gia xúc, gia cầm hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; Vận động các hộ gia đình xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp sinh… Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Bá Việt đại diện tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Tiên Yên hỗ trợ thôn Nà Cam trên 10.000.000 đồng tiền mặt để thực hiện các nội dung như:

– Hỗ trợ 02 hộ gia đình chưa có nhà tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh;

– Hỗ trợ 3.000 cây Bạch đàn giống để trồng dọc tuyến đường của thôn;

– Hỗ trợ trồng hoa khuôn viên nhà văn hóa;

– Hỗ trợ ống dẫn nước về nhà văn hóa của thôn.

Qua chuyến công tác thực tế, đồng chí đã chỉ ra các nội dung cụ thể và chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thôn Nà Cam xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.