Trung tâm Y tế Tiên Yên diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Hôm nay, ngày 24/12/2020 Phòng Dân số – Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam (26/12) năm 2020 trên địa bàn huyện với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Hoạt động cổ động, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác huy động cộng đồng cung cấp thông tin, tạo sự quan tâm và thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào Kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số trong tình hình hiện nay.

Tháng hành động năm nay tập trung tuyên truyền sâu rộng các thông điệp chính; Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày dân số Việt Nam (26/12) năm 2020; Vì tương lai giống nòi Việt Nam – không lựa chọn giới tính thai nhi…,Tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số – KHHGĐ, lợi ích, ý nghĩa của việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; hôn nhân cận huyết thống; sự cần thiết đầu tư cho công tác dân số; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững…

Tại buổi lễ, với sự tham gia của cán bộ Trung tâm Y tế, cán bộ Dân số xã, thị trấn đã diễu hành trên các trục đường chính trên địa bàn huyện, nhằm phổ biến rộng rãi tạo làn sóng hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số trong cộng đồng đem lại hiệu quả cao cho công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình năm 2020 và các năm tiếp theo.

Phòng TTGDSK- TTYT Tiên Yên